κοίτη Πηνειού στη Λάρισα

(πρόταση για το free press περιοδικό "imagine" - Συνεργάτες: Αντώνιος Μόρας, Αθανάσιος Σακκάς)